ติดต่อเรา

หน่วยงาน และโครงการ

* ประธานชุมชนเกาะกก: คุณอำนวย นามสนิท โทร: 080-644-1803

* ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก/เลขานุการชุมชนเกาะกก | คุณสำราญ ทิพย์บรรพต โทร: 081-615-8766

* รองประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก/กรรมการชุมชนเกาะกก | นางอำไพ วรรณดอนแดง โทร: 081-578-0587

* กรรมการกองทุนเงินล้าน |(คุณป้อม) โทร: 087-5876 805

* เลขานุการชุมชนเกาะกก | นางสาวงามพิศ ศรีสอนดี โทร: 099-4263-216

* เจ้าหน้าที่ธุรการชุมชนเกาะกก | นางสาวกรรณิกา มาหนองจอง โทร: 083-1133-950

* กรรมการด้านพัฒนาและงานไอทีชุมชนเกาะกก | นายวสันต์​ ประจง โทร: 080-0166-326

GPS แผนที่ชุมชนเกาะกก