ร้อยอาชีพพลิกฝัน l สแนคบาร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่จากนาข้าวผืนสุดท้ายของมาบตาพุด จ.ระยอง

รายการที่แนะนำอาชีพอิสระ ที่สร้างรายได้เสริม ชี้แนวทางอาชีพ พารวยแก่ผู้ชมและผู้ที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิต

ชุมชนเกาะกก

August 22, 2021

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ควบคุมมลพิษ

โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดะระยอง

ชุมชนเกาะกก

June 20, 2021

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี

โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดะระยอง

ชุมชนเกาะกก

June 20, 2021

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง

โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(ECO Center) จังหวัดระยอง… แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=h9PImHe6exA&t=61s

ชุมชนเกาะกก

May 23, 2021

THE INSIDER นาผืนสุดท้าย แห่งมาบตาพุด

รายการ The Insider รายการคนของประชาชน ออกอากาศตอนแรกเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 รายการ THE INSIDER SEASON 2 |EP10| นาผืนสุดท้าย แห่งมาบตาพุด ตอนที่ 1 / 15 ส.ค. 61 รายการ THE INSIDER SEASON 2 |EP10| นาผืนสุดท้าย แห่งมาบตาพุด ตอนที่ 2 / 22 ส.ค. 61

ชุมชนเกาะกก

August 23, 2018

CPA Knowledge เพื่อนชุมชนร่วมงาน CSD

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม ปี 2561 สมาคมเพื่อนชุมชนได้ร่วมประชุมวิชาการระดับนาๆ ชาติ การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธิ์ครั้งที่ 17.

ชุมชนเกาะกก

January 30, 2018
1 2