คุกกี้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์ จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของชุมชนเกาะกก สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก สามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพย์บรรพต โทร: 081-615-8766

ชุมชนเกาะกก

July 5, 2018

ไอศครีม ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์ จากชุมชนเกาะกกจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นำแปรรูปเป็นไอศครีม สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก สามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพย์บรรพต โทร: 081-615-8766

ชุมชนเกาะกก

June 24, 2018

RICE ME ผลิตภัณฑ์ข้าวไรส์เบอร์รี่แสนคบาร์

RICE ME ผลิตภัณฑ์ข้าวไรส์เบอร์รี่แสนคบาร์ ผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลิตโดยชุมชนเกาะกก จ.ระยอง ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ของทางชุมชน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและทีมงาน ได้ชิม

ชุมชนเกาะกก

April 10, 2016

หอมเฮิร์บ – HormHerb

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หอมเฮิร์บ ได้เลือกข้าวที่มีคณสมบัติเหมาะสมเพื่อเก็บกักและกระจายความร้อนไปให้ทั่วผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ไหล่ของคุณได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และผ่อนคลายไปพร้อมกับกลิ่นสมุนไพรที่ได้คัดสรรมาเช่นกัน

ชุมชนเกาะกก

April 9, 2016

ข้าวเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆชุมชนเกาะกก

ชุมชนเกาะกกเราปลูกและผลิตข้าวเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษ เราปลูกเอง สีเอง ขายเอง ซึ่งปลอดภัย ไร้สารพิษแน่นอนเรารับประกันได้

ชุมชนเกาะกก

December 2, 2015

ลูกประคบสมุนไพร (แบบสด)

ลูกประคบสมุนไพรแบบสด ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านชุมชนเกาะกก สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก สามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพย์บรรพต โทร: 081-615-8766 นางอำไพ วรรณดอนแดง โทร: 081-578-0587 กรอกแบบฟอร์ม สอบถามหรือสั่งชื้อ

ชุมชนเกาะกก

January 24, 2015