แนะนำชุมชน

ข้อมูลชุมชนเกาะกก

ชุมชนเกาะกก ที่ตั้ง ซ.เนินพระ 2 ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เนื่องจากการขยายเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทำให้หลายหมู่บ้านของตำบลเนินพระขึ้นตรงกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งชื่อเดิม คือชุมชนเกาะกก-หนองแตง จากภูมิประเทศและทำเลที่เป็นธรรมชาติ มีทุ่งนาเขียวขจี มีคลองน้ำชลประทานไหลผ่าน ถนนหนทางสะดวก น้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึง ใกล้สถานที่ทำงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้คนมีมิตรไมตรีและยังคงหลงเหลือซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เช่นการทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การทำสวนผลไม้ การประมง ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ >

เกาะกกทูเดย์

เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

วันที่ 11 พค. 2565 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกกและศูนย์การเรียนรู้ป่ายชายเลนตำบลเนินพระให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องการยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ… โดยได้รับการประสานงานจากสมาคมเพื่อนชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดระยองทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดลพบุรีต่อไป..

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท PTTOR ส่วนงานดูแลคาเฟ่อเมซอน..

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่บริษัท PTTOR ส่วนงานดูแลคาเฟ่อเมซอนในประเทศ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โครงการไทยเด็ด

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล…

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล เกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฏรจำนวน 120 คน นำโดยนายอำนาจ วิลาวัลย์ รองประธานคณะกรรมาธิการและคณะ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

ผลิตภัณฑ์ชุมชน