เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

วันที่ 11 พค. 2565 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกกและศูนย์การเรียนรู้ป่ายชายเลนตำบลเนินพระให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องการยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ… โดยได้รับการประสานงานจากสมาคมเพื่อนชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดระยองทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดลพบุรีต่อไป..

ชุมชนเกาะกก

May 11, 2022

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท PTTOR ส่วนงานดูแลคาเฟ่อเมซอน..

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่บริษัท PTTOR ส่วนงานดูแลคาเฟ่อเมซอนในประเทศ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โครงการไทยเด็ด

ชุมชนเกาะกก

April 21, 2022

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล…

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล เกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฏรจำนวน 120 คน นำโดยนายอำนาจ วิลาวัลย์ รองประธานคณะกรรมาธิการและคณะ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

ชุมชนเกาะกก

April 1, 2022

ร้อยอาชีพพลิกฝัน l สแนคบาร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่จากนาข้าวผืนสุดท้ายของมาบตาพุด จ.ระยอง

รายการที่แนะนำอาชีพอิสระ ที่สร้างรายได้เสริม ชี้แนวทางอาชีพ พารวยแก่ผู้ชมและผู้ที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิต

ชุมชนเกาะกก

August 22, 2021

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการ ปลูกข้าววันแม่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาของชาวชุมชนเกาะกก ปีที่ 9

18 สิงหาคม 2563 เวลา 9 นาฬิกา ชุมชนเกาะกก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการ ปลูกข้าววันแม่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาของชาวชุมชนเกาะกก ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา

ชุมชนเกาะกก

August 18, 2020

คณะแรกหลัง โควิด 6 สิงหาคม 2563 ให้การต้อนรับเทศบาลเมือง นครปฐม

คณะแรกหลัง โควิด 6 สิงหาคม 2563 ให้การต้อนรับเทศบาลเมือง นครปฐม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรี จำนวน 100 คน เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนเกาะกก โดยมีคุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกกพร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายมาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์กันอย่างคับคั่ง

ชุมชนเกาะกก

August 6, 2020

เทศบาลตำบลหัวทะเลศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบและหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านปรับพฤติกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะจากนครราชสีมา จำนวน 170 ท่านได้เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต้นแบบของประเทศไทย นำทีมโดยเทศบาลตำบลหัวทะเล

ชุมชนเกาะกก

February 24, 2020

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก อบต.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9-12.00 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกลุ่ม และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมจำนวน 40 คน

ชุมชนเกาะกก

February 10, 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ธกส.จังหวัดสกลนคร

8 กพ 2563 เวลา 9-12.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จากจังหวัดสกลนคร จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของชุมชนเกาะกก และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาลูกค้าของธนาคารต่อไป

ชุมชนเกาะกก

February 8, 2020

ต้อนรับคณะกรรมการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

ต้อนรับคณะกรรมการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ณ.ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

ชุมชนเกาะกก

July 7, 2019
1 2 5