วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ขยับตัวต่อเนื่องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไรซ์มีก้าวไปสู่ OTOP ชั้นนำของประเทศ

วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ขยับตัวต่อเนื่องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไรซ์มีก้าวไปสู่ OTOP ชั้นนำของประเทศ คุณอำไพ วรรณดอนแดง รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ในนามตัวแทนชาวเกาะกก เข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ตัวเก่งของชุมชนเกาะกก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไรซ์มี และหอมเฮิร์บ โดยผลิตภัณฑ์ไรซ์มีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาในเรื่องสูตรใหม่ๆ ระบบการผลิต ระบบบรรจุภัณฑ์ และรวมถึงช่องทางวางจำหน่ายในตลาดใหญ่ๆ จาก สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.) ในพิธีลงนามความร่วมมือ เมื่อ 5 กค. 59 ณ.กระทรวงวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณสมาคมเพื่อนชุมชน บริษัทพี่เลี้ยง บริษัทบางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด บริษัทผาแดงอินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท เอสซีจี เคมิคอล กลุ่มบริษัท ปตท. บริษัทห้างร้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้โอกาสในการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกาะกกในครั้งนี้

ชุมชนเกาะกก

July 5, 2016

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงชุมชนเกาะกก ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีข้อความที่กล่าวถึงหลังจากที่ท่านได้ชิมและชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนเกาะกก จากนั้นผมได้เดินทางไปพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านฉาง/ ได้ชมนิทรรศการความร่วมมือของสมาคม บริษัท ห้างร้าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยราชการ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” และการช่วยเหลือสังคมตามแนวคิด “วิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise)”/ ในลักษณะ “สมาคมเพื่อนชุมชน” เพื่อสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ให้มีอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เช่น “ธรรมศาสตร์โมเดล” ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว Rice berry ของชาวเกาะกก รวมทั้ง การถ่ายทอดความรู้การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ โดยที่มีการลงไปทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อจะต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ผมได้แนะนำให้สร้างมูลค่าเพิ่ม โดย การให้มีการออกแบบแพคเกจ ให้สวยงาม ทันสมัยเพื่อให้น่าสนใจ ทุกอย่าง มีรสชาติอร่อยเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิม เพิ่มด้วยการสร้างเรื่องราวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่เราเรียกว่าสร้าง สตอรี่ เช่น “อาหารไทย” ที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของโลก ผัดไทย ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน […]

ชุมชนเกาะกก

June 25, 2016

ชุมชนเกาะกกออกบูท ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ

เมื่อวันที่ 22 มิย 59 วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ร่วมพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ณ.เทศบาลตำบลบ้านฉาง ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดระยอง ซึ่งในงานนี้ท่านนายกได้ให้ความสนใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 8 กลุ่มเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสินค้าตัวเก่งของวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ไรซ์มี และหอมเฮิร์บ ..ทันทีที่ไรซ์มีแตะลิ้น…ท่านนายกประยุทธ ถึงกับออกปากชมออกไมค์..ว่า..อร่อยจริงๆ..!! และนี่คือภาพบรรยากาศในงานครับ

ชุมชนเกาะกก

June 22, 2016

พิธีส่งมอบโครงการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดระยอง

พิธีส่งมอบโครงการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดระยอง ตามหลักธรรมศาสตร์โมเดล โดยสมาคมเพื่อนชุมชน เมื่อ 21 มิย. 59 ณ.โรงแรมโกลเด้นซิติ้ระยอง วิสาหกิจชุมชนเกาะกก เป็น 1ใน 8 กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรอำเภอเมืองระยอง เกษตรจังหวัดระยอง และสมาคมเพื่อนชุมชน เพื่อสร้างเป็นวิสาหกิจต้นแบบ ของจังหวัดระยอง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งน้องๆนักศึกษาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างนวรรตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา โดยในงานได้มีการจัดบู้ทแสดงและจำหน่ายสินค้าของแต่ละกลุ่ม สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนต่างๆและสามารถจำหน่ายหมดในระยะเวลาอันสั้น ส่วนบนเวทีก็มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องประชารัฐโดยพัฒนการจังหวัดระยอง และตามด้วยการพรีเซ้นท์นำเสนอผลงานของนักศึกษาของแต่ละกลุ่ม โดยนักศึกษาชุดลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกกได้รับการจัดอันดับให้ขึ้นพรีเซ้นท์เป็นลำดับแรก ได้รับความสนใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและแขกผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก จากผลงานชิ้นโบว์แดง ไรซ์มีและหอมเฮิร์บ

ชุมชนเกาะกก

June 21, 2016

ประชุมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เมื่อวันที่ 16 มิย 59 เวลา 8.30-13.00 สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารให้กับวิสาหกิจชุมชนต้นแบทั้ง 8 กลุ่ม โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง มาช่วยให้ความรู้เรื่องสินเชื่อในหัวข้อต่างๆ ในฐานะที่ทั้ง 2 ธนาคารได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เป็นกำลังหลักในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนทั่วไป โดยคุณ อำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก และคุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบตัวเก่ง ไรซ์มี และหอมเฮิร์บ มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชิมรสชาดและชมผลิตภัณฑ์และพร้อมกันนี้ได้มอบให้ วิทยากรทั้งสองท่านเป็นที่ระลึกด้วย…..และยังไม่ทันข้ามวัน งานเข้าทันตาเห็น ด้วยรสชาติและความแปลกใหม่แบบไม่เคยมีมาก่อน ไรซ์มี..สร้างปาฏิหาริย์ ได้รับการเชิญชวนจากธนาคาร ธกส.สาขาระยอง ให้ส่ง ไรซ์มี ในนามตัวแทนจังหวัดระยองเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ระดับภาคที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จัดโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาติไทย โดยรางวัลอันดับ 1 และ 2 ในระดับภาคจะได้รับถ้วยจากผู้แทนพระองค์และได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานในวันแม่แห่งชาติที่สยามพารากอน…+++

ชุมชนเกาะกก

June 16, 2016

ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชน ในงานทิวลิปบานที่ระยอง

วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชน ในงาน ทิวลิปบานที่ระยองประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2559 ณ.สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ปตท.มาบข่า ซึ่งมีผู้เข้าชมงานหลายแสนคนจากทั่วประเทศ งานนี้ฝ่ายขายของวิสาหกิจเกาะกกทำผลงานได้ยอดเยี่ยม สามารถจำหน่ายสินค้าหลักของกลุ่ม เช่น ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ข้าวห้ากษัตริย์ ลูกประคบและสมุนไพรอบ ขนมสแนกบาร์ ลูกประคบชนิดแห้ง(เวพแพค) ขนมถั่วกรอบแก้ว หมดเกลี้ยงแบบล้างสต๊อกเลยทีเดียว…ปีหน้าฟ้าใหม่เราจะไม่พลาดโอกาสนี้แน่นอนและพร้อมเปิดตัวสินค้านวัตกรรมอีกหลายชุดจากผลงานของน้องๆธรรมศาสตร์ซึ่งร่วมกับชุมชนเกาะกกสร้างผลงานชนิดโลกตะลึง..ตึงตึง…!

ชุมชนเกาะกก

April 9, 2016

ร่วมกิจกรรม มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง

ชุมชนเกาะกก ในนามวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2559 ณ.ถนน ยมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง * โดยชุมชนฯได้รับเชิญจากทางวัฒนธรรมอำเภอเมืองระยอง ให้ออกร้านจำหน่ายสินค้า ของดีบ้านฉัน ในนามอำเภอเมืองระยอง * นอกจากนี้ชุมชนเกาะกกยังได้ส่งทีมเต้นบาร์สโล๊บของกลุ่มแม่บ้านจำนวน 20 คน ร่วมสร้างสีสันในงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ เสน็กบาร์ ( ขนมเบรค )ซึ่งเป็นนวัตกรรมทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และนวัตกรรม ลูกประคบชนิดแห้ง( wave pack ) สำหรับขนมเบรก เสน็กบาร์ได้รับคำชมจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าอร่อย สุดๆ…..

ชุมชนเกาะกก

April 2, 2016

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัทยา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ชุมชนเกาะกก ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัทยา ขับเคลื่อนชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบอย่างต่อเนื่อง สมาคมเพื่อนชุมชนและภาคีเครือข่าย นำสมาชิกชุมชนเกาะกกจำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัทยา เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรในเมืองและแนวทางการเป็นต้นแบบเชิงนิเวศ ตามแนวทางของมูลนิธิมีชัยพร้อมได้ทำ work shop ทั้ง 5 ด้านตามแนวทางพัฒนาชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศต้นแบบ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างบรรยากาศและความสนุกสนานในการทำงานเป็นทีมนอกสถานที่ได้เป็นอย่างดี…และคุ้มค่ากับการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง…

ชุมชนเกาะกก

April 1, 2016

สรุปผลการศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนวนเกษตร เขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน 1.อำนวย นามสนิท 2.สำราญ ทิพย์บรรพต 3.วสันต์ ประจง 4.จำนงค์ ครุฑธาลัย 5.นำฝน ครุฑธาลัย 6.นำทิพย์ ครุฑธาลัย 7.วราพร ศรีมห 8.ตฤณ กอมาตย์ และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 8 คน 11.00 น. เดินทางถึงวิสาหกิจชุมชนวนเกษตร เขาฉกรรจ์ พบปะพูดคุยแนะนำตัว ด๊อกเตอร์ เกริก มีมุ่งกิจ ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนวนเกษตร เขาฉกรรจ์ ให้การต้อนรับ – ฐานโรงสีข้าว – ฐานเลื่อยไม้และแปรรูปไม้เพื่อทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ – ฐานปลูกป่าปลูกไม้เศรษฐกิจเพาะชำกล้าไม้ จุดแข็งของวิสาหกิจวนเกษตรเขาฉกรรจ์ 1. เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนับสิบปี เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมีผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นนำ หน่วยงานราชการให้การยอมรับและสนับสนุนส่งเสริม 2. ผู้นำมีประสบการณ์ในเรื่องที่ทำ มีหลักคิด มีความน่าเชื่อถือสูงมาก สู้ชีวิต มีความกล้าที่จะเปิดเผยความผิดพลาดในอดีต และใช้งานเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส รู้จักคำว่าพอ เป็นผู้ให้และมีความสุขในเรื่องที่ทำ 3. […]

ชุมชนเกาะกก

March 27, 2016

รายงานผลคัดกรอง โครงการสุขภาพดีวิถีไทย 10 พค. 2558

เมื่อวันที่ 10 พค. 2556 ชุมชนเกาะกกมีกิจกรรมรายงานผลการคัดกรองในโครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยมีหน่วยงานได้แก่ โรงพยาบาลมาบตาพุด กลุ่มเพื่อนชุมชน อสมชุมชนเกาะกก มีการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพ การสร้างมาตราการในการดูแลสุขภาพของชาวชุมชนเกาะกก กิจกรรมในงาน เริ่มลงทะเบียน ตรวจสุขภาพและเล่นกิจกรรมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลมาบตาพุด และ อสม. ชุมชนเกาะกก นักวิจัยชุมชน จากจังหวัดชลบุลี บรรยายเรื่องโรคมะเร็ง ประสบการณ์ตรงจากคุณยายพิศ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่3 เข้าระยะที่ 4 คุณหมอได้วินิจฉัยแล้วว่าอาการขณะนั้นของคุณยายจะอยู่ได้ไม่เกิน 1 เดือนหรือ 30 วัน เมื่อคุณยายได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าถึงกับเข่าอ่อน แต่ด้วยกำลังใจจากลูก ๆ และได้การรักษาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้คุณยายสุขภาพแข็งแรง การดูแลเรื่องการกิน การนอน กำลัง ใจเป็นหลัก ทำให้คุณยายพิศหายจากโรคมะเร็ง และจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ปาเข้าไป 30 ปีแล้ว ขอบคุณคุณยายพิศที่มาแชประสบการณ์ให้กับชาวชุมชนเกาะกก และที่งานนักวิจัยชุมชล จากชลบุรีครับ คุณติ๊กพยาบาลจากโรงบาลมาบตาพุดและคุณสำราญ มารายงานผลคัดกรองสุขภาพให้กับชาวชุมชนเกาะกก สรุป: ชาวชุมชนเกาะกก มีความกินดีอยู่ดี รอบเอวเกินกันเยอะเลย ยังไงก็ต้องมาเข้ามาตราการดูแลสุขภาพกันต่อไปครับผม มอบอุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพให้กับ อสม. ชุมชนเกาะกกเพื่อใช้ในการดูแลชาวชุมชนเกาะกก […]

ชุมชนเกาะกก

May 10, 2015
1 4 5