รายงานผลคัดกรอง โครงการสุขภาพดีวิถีไทย 10 พค. 2558

เมื่อวันที่ 10 พค. 2556 ชุมชนเกาะกกมีกิจกรรมรายงานผลการคัดกรองในโครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยมีหน่วยงานได้แก่ โรงพยาบาลมาบตาพุด กลุ่มเพื่อนชุมชน อสมชุมชนเกาะกก มีการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพ การสร้างมาตราการในการดูแลสุขภาพของชาวชุมชนเกาะกก

กิจกรรมในงาน

เริ่มลงทะเบียน ตรวจสุขภาพและเล่นกิจกรรมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลมาบตาพุด และ อสม. ชุมชนเกาะกก

นักวิจัยชุมชน จากจังหวัดชลบุลี บรรยายเรื่องโรคมะเร็ง

ประสบการณ์ตรงจากคุณยายพิศ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่3 เข้าระยะที่ 4 คุณหมอได้วินิจฉัยแล้วว่าอาการขณะนั้นของคุณยายจะอยู่ได้ไม่เกิน 1 เดือนหรือ 30 วัน เมื่อคุณยายได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าถึงกับเข่าอ่อน แต่ด้วยกำลังใจจากลูก ๆ และได้การรักษาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้คุณยายสุขภาพแข็งแรง การดูแลเรื่องการกิน การนอน กำลัง ใจเป็นหลัก ทำให้คุณยายพิศหายจากโรคมะเร็ง และจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ปาเข้าไป 30 ปีแล้ว

ขอบคุณคุณยายพิศที่มาแชประสบการณ์ให้กับชาวชุมชนเกาะกก และที่งานนักวิจัยชุมชล จากชลบุรีครับ

คุณติ๊กพยาบาลจากโรงบาลมาบตาพุดและคุณสำราญ มารายงานผลคัดกรองสุขภาพให้กับชาวชุมชนเกาะกก

สรุป: ชาวชุมชนเกาะกก มีความกินดีอยู่ดี รอบเอวเกินกันเยอะเลย ยังไงก็ต้องมาเข้ามาตราการดูแลสุขภาพกันต่อไปครับผม

มอบอุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพให้กับ อสม. ชุมชนเกาะกกเพื่อใช้ในการดูแลชาวชุมชนเกาะกก

หลังจากปิดงานกันแล้ว ก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน สังสรรค์พูดคุยแลกเปลียนข้อมูลสุขภาพ

สุดท้ายนี้ชาวชุมชนเกาะกกและกรรมการชุมชนเกาะกกขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสุขภาพดีวิถีไทย และขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือที่ทำให้โครงการดี ๆ อย่างนี้เกิดขึ้นมา

ขอบคุณกลุ่มผู้ร่วมงาน

1. โรงพยาบาลมาบตาพุด 2. กลุ่มเพื่อนชุมชน 3. นักวิจัยชุมชน จังหวัดชลบุรี 4. อสม. ชุมชนเกาะกก 5. คณะกรรมการชุมชนเกาะกก 6. สาธารณสุขชุมชนเกาะกก 7. ชาวชุมชนเกาะก