แผนที่ชุมชน

แผนที่ชุมชนเกาะกกโดยสังเขป

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนคลองน้ำหู , ชุมชนหนองบัวแดง

ทิศใต้  ติดต่อกับ ชุมชนกรอกยายชา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.เนินพระ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนหนองแตงเม


มาหาเราได้ที่นี่เลยครับ