ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท PTTOR ส่วนงานดูแลคาเฟ่อเมซอน..

21 เมษายน 2565 ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่บริษัท PTTOR ส่วนงานดูแลคาเฟ่อเมซอนในประเทศ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โครงการไทยเด็ด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมแสงอำเภอวังจันทร์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไรซ์มีสแน็กบาร์ของกลุ่มซึ่งวางจำหน่ายที่ร้านคาเฟ่อเมซอนทุกสาขา

พร้อมกันนี้ทางกลุ่มยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของเครือข่ายเพื่อพิจารณาเข้าวางจำหน่ายในธุรกิจของ ปตท.เพิ่มเติม