วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

วิสาหกิจชุมชนเกาะกก แหล่งปลูกข้าวแปลงสุดท้ายในมาบตาพุด 1 ใน 8 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบในจ.ระยอง ผลิตสินค้าจากข้าวและสมุนไพรชุมชน ได้รับรางวัลดีเด่นชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย ขับเคลื่อนมาบตาพุดสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมอนุรักษ์นาผืนสุดท้ายที่มาบตาพุดกับลุงสนม ชาวนาไทยที่ยังคงทำนาอยู่บนแปลงนาแห่งนี้

วีดีโอ วิสาหกิจชุมชน

ขอขอบคุณ พี่สำราญ ทิพย์บรรพต ประธานชุมชนเกาะกก โทร.081-615-8766 ขอได้รับความสนันสนุนโดย หน่วยงาน ททท.สนง.จ.ระยอง-จันทบุรี โทร.038-655-420 ขอขอบคุณครับ ผลิตโดย ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โทร 085-654-7922