เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

วันที่ 11 พค. 2565 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกกและศูนย์การเรียนรู้ป่ายชายเลนตำบลเนินพระให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องการยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ… โดยได้รับการประสานงานจากสมาคมเพื่อนชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดระยองทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดลพบุรีต่อไป..

ชุมชนเกาะกก

May 11, 2022

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท PTTOR ส่วนงานดูแลคาเฟ่อเมซอน..

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่บริษัท PTTOR ส่วนงานดูแลคาเฟ่อเมซอนในประเทศ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โครงการไทยเด็ด

ชุมชนเกาะกก

April 21, 2022

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล…

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล เกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฏรจำนวน 120 คน นำโดยนายอำนาจ วิลาวัลย์ รองประธานคณะกรรมาธิการและคณะ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

ชุมชนเกาะกก

April 1, 2022

ร้อยอาชีพพลิกฝัน l สแนคบาร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่จากนาข้าวผืนสุดท้ายของมาบตาพุด จ.ระยอง

รายการที่แนะนำอาชีพอิสระ ที่สร้างรายได้เสริม ชี้แนวทางอาชีพ พารวยแก่ผู้ชมและผู้ที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิต

ชุมชนเกาะกก

August 22, 2021

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ควบคุมมลพิษ

โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดะระยอง

ชุมชนเกาะกก

June 20, 2021

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี

โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดะระยอง

ชุมชนเกาะกก

June 20, 2021

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง

โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(ECO Center) จังหวัดระยอง… แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=h9PImHe6exA&t=61s

ชุมชนเกาะกก

May 23, 2021

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการ ปลูกข้าววันแม่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาของชาวชุมชนเกาะกก ปีที่ 9

18 สิงหาคม 2563 เวลา 9 นาฬิกา ชุมชนเกาะกก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการ ปลูกข้าววันแม่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาของชาวชุมชนเกาะกก ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา

ชุมชนเกาะกก

August 18, 2020

คณะแรกหลัง โควิด 6 สิงหาคม 2563 ให้การต้อนรับเทศบาลเมือง นครปฐม

คณะแรกหลัง โควิด 6 สิงหาคม 2563 ให้การต้อนรับเทศบาลเมือง นครปฐม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรี จำนวน 100 คน เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนเกาะกก โดยมีคุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกกพร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายมาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์กันอย่างคับคั่ง

ชุมชนเกาะกก

August 6, 2020

เทศบาลตำบลหัวทะเลศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบและหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านปรับพฤติกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะจากนครราชสีมา จำนวน 170 ท่านได้เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต้นแบบของประเทศไทย นำทีมโดยเทศบาลตำบลหัวทะเล

ชุมชนเกาะกก

February 24, 2020
1 2 9