กิจกรรมชุมชนเกาะกก ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา-เกี่ยวข้าว ในโครงปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปี 2559