กีฬาสีชุมชนเกาะกก ประจำปี 2557

วันกีฬาสีชุมชนเกาะกก ประจำปี 2557 ซึ่งตรงกับวันแรงงาน 1 พ.ค. 2557 ได้จัดทำเพื่อให้คนในชุมชนหรือผู้ใช้แรงงานมาพบปะสังสรรค์ และเล่นกีฬาพื้นบ้าน ในวันหยุดนี้

[nggallery id=40]