การทำลูกประคบ และ สมุนไพรอบ

การฝึกอาชีพทำลูกประคบ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ฝีกอบรมอาชีพการทำลูกประคบ และสมุนไพรอบ ให้กับกลุ่มอาชีพแม่บ้านของชุมชนเกาะกก พร้อมทั้งรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปจำหน่ายที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯมาบข่า สามารถเข้าชมวิธีการทำหรือติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ที่คุณสาคู 080-8260-983 กลุ่มอาชีพชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
[nggallery id=45]

ชุมชนเกาะกก อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างชุมชนสีขาว