นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงชุมชนเกาะกก ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีข้อความที่กล่าวถึงหลังจากที่ท่านได้ชิมและชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนเกาะกก

จากนั้นผมได้เดินทางไปพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านฉาง/ ได้ชมนิทรรศการความร่วมมือของสมาคม บริษัท ห้างร้าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยราชการ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” และการช่วยเหลือสังคมตามแนวคิด “วิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise)”/ ในลักษณะ “สมาคมเพื่อนชุมชน” เพื่อสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ให้มีอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เช่น “ธรรมศาสตร์โมเดล” ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว Rice berry ของชาวเกาะกก รวมทั้ง การถ่ายทอดความรู้การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ โดยที่มีการลงไปทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อจะต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ผมได้แนะนำให้สร้างมูลค่าเพิ่ม โดย การให้มีการออกแบบแพคเกจ ให้สวยงาม ทันสมัยเพื่อให้น่าสนใจ ทุกอย่าง มีรสชาติอร่อยเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิม เพิ่มด้วยการสร้างเรื่องราวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่เราเรียกว่าสร้าง สตอรี่ เช่น “อาหารไทย” ที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของโลก ผัดไทย ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ส้มตำ ถ้าเราสามารถสร้างเรื่องราว สร้างความน่าสนใจ ในเรื่องสูตรอาหารที่มีมาตรฐาน เครื่องเทศ เครื่องปรุง ผลประโยชน์ทางสุขภาพ ทั้งที่มาและวิธีการ เราก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ร้านค้า วัตถุดิบในประเทศ ตลอดจนเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับ

ข้อมูลจาก : http://www.thaigov.go.th