พิธีส่งมอบโครงการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดระยอง

พิธีส่งมอบโครงการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดระยอง ตามหลักธรรมศาสตร์โมเดล โดยสมาคมเพื่อนชุมชน

เมื่อ 21 มิย. 59 ณ.โรงแรมโกลเด้นซิติ้ระยอง วิสาหกิจชุมชนเกาะกก เป็น 1ใน 8 กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรอำเภอเมืองระยอง เกษตรจังหวัดระยอง และสมาคมเพื่อนชุมชน เพื่อสร้างเป็นวิสาหกิจต้นแบบ ของจังหวัดระยอง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งน้องๆนักศึกษาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างนวรรตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา โดยในงานได้มีการจัดบู้ทแสดงและจำหน่ายสินค้าของแต่ละกลุ่ม สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนต่างๆและสามารถจำหน่ายหมดในระยะเวลาอันสั้น ส่วนบนเวทีก็มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องประชารัฐโดยพัฒนการจังหวัดระยอง และตามด้วยการพรีเซ้นท์นำเสนอผลงานของนักศึกษาของแต่ละกลุ่ม โดยนักศึกษาชุดลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกกได้รับการจัดอันดับให้ขึ้นพรีเซ้นท์เป็นลำดับแรก ได้รับความสนใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและแขกผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก จากผลงานชิ้นโบว์แดง ไรซ์มีและหอมเฮิร์บ