สยามยลระยอง ปีที่ 4 ตอนที่ 12 “สุขใจ…ได้ทำนาใกล้โรงงานแถวมาบตาพุด”

ออกอากาศทางช่อง 5 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 14:50 น.

ช่วงที่ 1 “ยลสุขที่ระยอง” : “สุขใจ…ได้ทำนาใกล้โรงงานแถวมาบตาพุด” ชุมชนเกาะกก ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

ช่วงที่ 2 “จากใจถึงใจ” : “โครงการจิตอาสาปรับปรุงประปาชุมชนเนินสว่าง”

ช่วงที่ 3 “ยลระยองแต่เก่าก่อน” : “ร้านเครื่องเขียนร้านแรกในระยอง”