เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. กับโครงการ 1 ตำบล 1 SMEs

คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ (ช่วงที่ 3) วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. กับโครงการ 1 ตำบล 1 SMEs เกษตร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ วันนี้พาไปที่ชุมชนเกาะกก จ.ระยอง