เชิญชวนเล่นกีฬาฟุตบอล

ขอเชิญชวนสมาชิกชุมชนเกาะกก และชุมชนใกล้เคียง ผู้ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล ที่สนามหญ้าชุมชนเกาะกก เวลาเย็น ๆ เป็นประจำทุกวัน เพื่อเน้นการออกกำลังกายเป็นหลัก การพบปะหมู่คณะเพื่อนๆ สมาชิกในชุมชน หรือเพื่อนใหม่ที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีให้กับชุมชนของเรา


ได้ทั้งแรง ได้ทั้งมิตรภาพ ชุมชนเกาะกก