ทำบุญวันแรงงานและมอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 60 ที่ผ่านมาทางชุมชนได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในวาราวันแรงงานแห่งชาติ และทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในช่วงบ่าย อัลบั้มรูป วันที่ 1 พ.ค. 2560 [nggallery id=63]

ชุมชนเกาะกก

May 1, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขอเชิญประชุมโครงการชุมชนสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ประชุมในวันที่ 21 พ.ค. 2558  เวลา 14.00-16.00 น..   ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก   ประกอบด้วย งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก สมาคมเพื่อนชุมชน กรรมการชุมชนเกาะกก อสม.ชุมชนเกาะกก   สอบถามเพิ่มเติม คุณสุดาวรรณ  มาอาษา โทร. 085-7070696    

ชุมชนเกาะกก

May 18, 2015

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ในโครงการ สุขภาพดีวิถีไทย

  โรงพยาบาลมาบตาพุด ร่วมกับสำนักการสาธารณะสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด และสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมจัดทำโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ให้กับชาวมาบตาพุด โดยได้คัดเลือกชุมชนเกาะกก เป้นชุมชนนำร่อง เพื่อสร้างเป็นชุมชนต้นแบบของเทศบาลเมือง มาบตาพุดใน วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ.อาคารอเนกประสงค์ติดลากีฬาชุมชนเกาะกก จึงขอเชิญชวนชาวชุมชนเกาะกกและผู้ที่สนใจ ทุกท่าน ทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมโครงการ ดูแลสุขภาพตามแบบวิถีไทย พร้อมรับฟังการบรรยายและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และรับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพร่วมกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อสม. ชุมชนเกาะกกและคณะกรรมการชุมชนเกาะกกทุกท่าน สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องมาร่วมโครงการกับเรา ร่วมสนับสนุนโครงการโดย คณะ อสม และคณะกรรมการชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ชุมชนเกาะกก

January 22, 2015

ถ่ายทำรายการทีวีของสยามยลระยอง

เชิญร่วมกิจกรรมถ่ายทำรายการทีวีของสยามยลระยอง ตอน สุขใจ…ได้ทำนาใกล้โรงงานแถวมาบตาพุด ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 ณ.แปลงนาและแปลงเกษตรชุมชนเกาะกก โดยพิธีกร ดาราชื่อดัง จ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม และ ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และออกอากาศทาง ททบ5 วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. แล้วพบกันนะครับ !!

ชุมชนเกาะกก

September 6, 2014

เชิญชวนเล่นกีฬาฟุตบอล

ขอเชิญชวนสมาชิกชุมชนเกาะกก และชุมชนใกล้เคียง ผู้ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล ที่สนามหญ้าชุมชนเกาะกก เวลาเย็น ๆ เป็นประจำทุกวัน เพื่อเน้นการออกกำลังกายเป็นหลัก การพบปะหมู่คณะเพื่อนๆ สมาชิกในชุมชน หรือเพื่อนใหม่ที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีให้กับชุมชนของเรา ได้ทั้งแรง ได้ทั้งมิตรภาพ ชุมชนเกาะกก

ชุมชนเกาะกก

July 16, 2014

ประชาสัมพันธ์ โครงการหมู่บ้านศีลห้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จากที่ ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้รับการคัดเลือกจากวัดโขดหิน ให้เป็นชุมชนนำร่อง ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สมาชิกทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ในการนี้ทางคณะกรรมการชุมชนเกาะกก ได้เตรียมการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปพร้อมกับโครงการบ้านสีขาว ผ่านระบบเสียงตามสายของชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผ่านระบบอินเตอร์เน็ทบนเว็บไซด์ชุมชนเกาะกก โดยคณะกรรมการจะดำเนินรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการรับสมัครผู้ที่สนใจต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ชุมชนเกาะกก

June 5, 2014