ขอเชิญร่วมกิจกรรม ในโครงการ สุขภาพดีวิถีไทย

sukapapdee

 

โรงพยาบาลมาบตาพุด ร่วมกับสำนักการสาธารณะสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด และสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมจัดทำโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ให้กับชาวมาบตาพุด โดยได้คัดเลือกชุมชนเกาะกก เป้นชุมชนนำร่อง เพื่อสร้างเป็นชุมชนต้นแบบของเทศบาลเมือง มาบตาพุดใน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

ณ.อาคารอเนกประสงค์ติดลากีฬาชุมชนเกาะกก จึงขอเชิญชวนชาวชุมชนเกาะกกและผู้ที่สนใจ ทุกท่าน ทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมโครงการ ดูแลสุขภาพตามแบบวิถีไทย พร้อมรับฟังการบรรยายและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และรับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพร่วมกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

อสม. ชุมชนเกาะกกและคณะกรรมการชุมชนเกาะกกทุกท่าน สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องมาร่วมโครงการกับเรา

ร่วมสนับสนุนโครงการโดย คณะ อสม และคณะกรรมการชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด

slid-sukapapdee