วิสาหกิจเกาะกก ได้รับเลือกจากวัฒนธรรมจังหวัดระยองให้เป็นตัวแทน 1 ใน 2 ออกร้าน ในงาน มหกรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง ภาคตะวันออก

วิสาหกิจเกาะกก ได้รับเลือกจากวัฒนธรรมจังหวัดระยองให้เป็น 1 ใน 2 ร้านตัวแทนจังหวัดระยองที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงาน มหกรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ค. 60 ณ ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์นครปฐม