วันเด็กแห่งชาติ 2562

12 มกราคม 2562 ชุมชนเกาะกก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับบุตรหลานในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในงานได้จัดให้มีการแสดงของเด็กๆ มีการแจกรางวัลและของขวัญมากมาย สวนสนุกต่างๆ พร้อมทั้งอาหารให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองรวมถึงผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดี