กระทรวงพลังงาน จัดศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเกาะกก

การศึกษาดูงาน “แนวทางการพัฒนาและการกำกับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ไฟฟ้าเพื่อชีวิต 24 ชั่วโมง ณ.ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเกาะกก

นาย ถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมนาย อรัญ ใจตั้ง นายปัญญา กลัดสมบัติ รอง นายก ฯ ผอ. กาญจณา เตรียะโชติ ร่วมรับคณะศึกษาดูงาน จากกระทรวงพลังงาน จาก 4ภาค ทั่วประเทศไทยกว่า 190 คน ณ.ชุมชนเกาะกกเรียนรู้ศึกษาแหล่งพลังงานต่าง ๆ ตามฐาน

ฐานวิสาหกิจโดยประธานกุ้งบรรยายจากคุณสำราญ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางวิสาหกิจชุมชนเกาะกก และบริบทของชุมชนเกาะกก


ฐานเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้


ฐานโซล่าเซล บริษัทเอ็กซ์เซลเลนท์ เทค จำกัด จัดแสดงการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานผ่านอุปกรณ์โซล่าเซล และได้สนับสนุนของรางวัลร่วมสนุกกับกิจกรรม Like & Share ของทางบริษัทในครั้งนี้


ฐานพลังงานก๊าซซีวภาพ Cowtec:คาวเทค​ ลดปริมาณขยะอินทรีย์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทิ้งท้ายกับภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับพลังงานชนิดต่างๆและเครือข่ายวิสหกิจชุมชนที่มาร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้า