ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

25 มิย. 2560 วิสาหกิจชุมชนเกาะกกจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมถึงสมาชิกชุมชนเกาะกกที่สนใจ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านพื้นฐานในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงการดับเพลิง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับสมาชิกของวิสาหกิจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ สว่างพงษ์ กิ่งสุวรรณวงศ์ รองประธานสายการผลิต บริษัท เอชเอ็มซี โพลิเมอร์ จำกัด และคุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และให้การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ในการฝึก

ซึ่งผลการฝึกอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯระยอง และสมาชิกชุมชนเกาะกกทุกท่าน

ภาพบรรยากาศ