วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ขยับตัวต่อเนื่องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไรซ์มีก้าวไปสู่ OTOP ชั้นนำของประเทศ

วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ขยับตัวต่อเนื่องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไรซ์มีก้าวไปสู่ OTOP ชั้นนำของประเทศ คุณอำไพ วรรณดอนแดง รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ในนามตัวแทนชาวเกาะกก เข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ตัวเก่งของชุมชนเกาะกก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไรซ์มี และหอมเฮิร์บ โดยผลิตภัณฑ์ไรซ์มีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาในเรื่องสูตรใหม่ๆ ระบบการผลิต ระบบบรรจุภัณฑ์ และรวมถึงช่องทางวางจำหน่ายในตลาดใหญ่ๆ จาก สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.)

ในพิธีลงนามความร่วมมือ เมื่อ 5 กค. 59 ณ.กระทรวงวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณสมาคมเพื่อนชุมชน บริษัทพี่เลี้ยง บริษัทบางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด บริษัทผาแดงอินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท เอสซีจี เคมิคอล กลุ่มบริษัท ปตท. บริษัทห้างร้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้โอกาสในการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกาะกกในครั้งนี้