คณะแรกหลัง โควิด 6 สิงหาคม 2563 ให้การต้อนรับเทศบาลเมือง นครปฐม

คณะแรกหลัง โควิด 6 สิงหาคม 2563 ให้การต้อนรับเทศบาลเมือง นครปฐม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรี จำนวน 100 คน เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนเกาะกก โดยมีคุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกกพร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายมาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์กันอย่างคับคั่ง