อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ปี 61

ชุมชนเกาะกกจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ในวันที่ 16 เมษายน ปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความชุ่มฉ่ำใจของชาวชุมชนที่ได้รดน้ำขอขมา ผู้สูงอายุให้มีความสุขกันทั่วหน้า