ชุมชนเกาะกกอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่16 เมษายน ปี 2560 ชุมชนเกาะกกจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยในงานได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เลี้ยงอาหารและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุพร้อมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ