กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการ ปลูกข้าววันแม่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาของชาวชุมชนเกาะกก ปีที่ 9

18 สิงหาคม 2563 เวลา 9 นาฬิกา ชุมชนเกาะกก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการ ปลูกข้าววันแม่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาของชาวชุมชนเกาะกก ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาร่วมกับชุมชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น ศดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทบ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เกษตรจังหวัดระยอง นายอำเภอเมืองระยอง เกษตรอำเภอเมืองระยอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุดและคณะผู้บริหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระและคณะผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง วัฒนธรรมจังหวัดระยอง พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ซึ่งในงานมีวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกกมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 10 ร้าน สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ สำหรับประเพณีลงแขกดำนาชุมชนเกาะกก ในปีนี้เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่นรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ขอขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านที่เตรียมการต้อนรับได้อย่างดีเยี่ยม