วีดีโอ : ธรรมศาสตร์โมเดล ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

น้อง ๆ ธรรมศาสตร์ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก ร่วมพัฒนาสินค้าชุมชนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้เป็นขนมเบรค “ไรซ์มี” และหมอนประคบแบบแห้ง “ฮอมเฮริบ” เพื่อส่งเสริม สินค้าหลากหลายให้กับชุมชน