ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบสุขภาพดีวิถีไทย

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 8.00 ชุมชนเกาะกกต้อนรับคณะศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบสุขภาพดีวิถีไทย จาก อบต.ไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 85 ท่าน โดยมีภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ พร้อมร่วมบรรยายกันอย่างพร้อมเพรียง เปรียบเสมือนเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนไปประกวดเวทีระดับประเทศ…มาถูกที่ ถูกเวลาจริง….! ขอขอบคุณ คณะ อสม.ชุมชนเกาะกก คณะกรรมการชุมชนเกาะกก กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนเกาะกก กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มบาร์สโล๊ปเกาะกก ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯระยอง สมาคมเพื่อนชุมชน