ข้าวเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆชุมชนเกาะกก

ชุมชนเกาะกกเราปลูกและผลิตข้าวเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษ เราปลูกเอง สีเอง ขายเอง ซึ่งปลอดภัย ไร้สารพิษแน่นอนเรารับประกันได้