RICE ME ผลิตภัณฑ์ข้าวไรส์เบอร์รี่แสนคบาร์

RICE ME ผลิตภัณฑ์ข้าวไรส์เบอร์รี่แสนคบาร์

ผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลิตโดยชุมชนเกาะกก จ.ระยอง ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ของทางชุมชน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและทีมงาน ได้ชิมผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ และผู้ที่ได้ลิ้มรส

RICE ME ทานกับอะไรก็อร่อย


ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/likemericeme/


สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก สามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

คุณสำราญ ทิพย์บรรพต โทร: 081-615-8766