ลูกประคบสมุนไพร (แบบสด)

ลูกประคบสมุนไพรแบบสด ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านชุมชนเกาะกก


สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก สามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

คุณสำราญ ทิพย์บรรพต โทร: 081-615-8766

นางอำไพ วรรณดอนแดง โทร: 081-578-0587