ไอศครีม ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์ จากชุมชนเกาะกกจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นำแปรรูปเป็นไอศครีม

สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก สามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

คุณสำราญ ทิพย์บรรพต โทร: 081-615-8766