โครงการลูกประคบสมุนไพร

โครงการลูกประคบสมุนไพร จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเกาะกก ถือเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนอีกอย่างหนึ่ง

ลูกประคบสมุนไพร

สรรพคุณ

– ลดอาการปวดบวมเกร็งของกล้ามเนื้อ

– ช่วยในการไหลเวียน ของเส้นเลือด

– ช่วยให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายเวลาได้กลิ่นของสมุนไพร

– ช่วยให้เกิดการตื่นตัวของร่างกาย

วัตถุดิบ

วัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำลูกประคบสามารถจัดหาได้ภายในชุมชนเนื่องจากชุมชนมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชสมุนไพร ที่นำมาใช้เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการทำการเกษตรของคนในชุมชน

ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

ชุมชนเกาะกก อนุรักษณ์พื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างชุมชนสีขาว