สืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสงการ์นต์ประจำปี 2562 ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ชุมชนเกาะกกได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประจำปี สงฆ์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันสงการ์นต์ประจำปีของชุมชนเกาะกก

รวมภาพกิจกรรม