เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. กับโครงการ 1 ตำบล 1 SMEs

คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ (ช่วงที่ 3) วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. กับโครงการ 1 ตำบล 1 SMEs เกษตร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ วันนี้พาไปที่ชุมชนเกาะกก จ.ระยอง

ชุมชนเกาะกก

December 17, 2016

กิจกรรมชุมชนเกาะกก ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา-เกี่ยวข้าว ในโครงปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปี 2559

ชุมชนเกาะกก

December 10, 2016

วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

วิสาหกิจชุมชนเกาะกก แหล่งปลูกข้าวแปลงสุดท้ายในมาบตาพุด 1 ใน 8 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบในจ.ระยอง ผลิตสินค้าจากข้าวและสมุนไพรชุมชน ได้รับรางวัลดีเด่นชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย ขับเคลื่อนมาบตาพุดสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมอนุรักษ์นาผืนสุดท้ายที่มาบตาพุดกับลุงสนม ชาวนาไทยที่ยังคงทำนาอยู่บนแปลงนาแห่งนี้ วีดีโอ วิสาหกิจชุมชน ขอขอบคุณ พี่สำราญ ทิพย์บรรพต ประธานชุมชนเกาะกก โทร.081-615-8766 ขอได้รับความสนันสนุนโดย หน่วยงาน ททท.สนง.จ.ระยอง-จันทบุรี โทร.038-655-420 ขอขอบคุณครับ ผลิตโดย ยกพัทธ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โทร 085-654-7922

ชุมชนเกาะกก

November 12, 2016

วีดีโอ : ธรรมศาสตร์โมเดล ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

น้อง ๆ ธรรมศาสตร์ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก ร่วมพัฒนาสินค้าชุมชนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้เป็นขนมเบรค “ไรซ์มี” และหมอนประคบแบบแห้ง “ฮอมเฮริบ” เพื่อส่งเสริม สินค้าหลากหลายให้กับชุมชน

ชุมชนเกาะกก

September 5, 2016

สยามยลระยอง ปีที่ 4 ตอนที่ 12 “สุขใจ…ได้ทำนาใกล้โรงงานแถวมาบตาพุด”

ออกอากาศทางช่อง 5 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 14:50 น. ช่วงที่ 1 “ยลสุขที่ระยอง” : “สุขใจ…ได้ทำนาใกล้โรงงานแถวมาบตาพุด” ชุมชนเกาะกก ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ช่วงที่ 2 “จากใจถึงใจ” : “โครงการจิตอาสาปรับปรุงประปาชุมชนเนินสว่าง” ช่วงที่ 3 “ยลระยองแต่เก่าก่อน” : “ร้านเครื่องเขียนร้านแรกในระยอง”

ชุมชนเกาะกก

August 3, 2015
1 2