ศึกษาดูงานที่ชุมชนเกาะกก จากคณะ อสม. กลุ่มสตรี อบต. เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รับคณะ อสม. กลุ่มสตรี อบต.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

เป็นทำเนียมครับ ถ้าจะพูดถึงเรื่องสุขภาพ ชุมชนเกาะกกก็โชว์การเต้นออกกำลังกายรับคณะก่อนเปิดงาน

นายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมาตาพุด เป็นตัวแทน นายกฯ กล่าวต้อนรับคณะ อสม. กลุ่มสตรี จาก อบต.เชียงดาว 90คน ณ.ชุมชนเกาะกก

ประธานชุมชนเกาะกก(ประธานกุ้ง)ได้พูดถึงแนวทางการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ด้านเศรฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ประธานวิสาหกิจ(คุณสำราญ) พูดถึงการพัฒนาวิสาหกิจ และพูดถึงโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางสาธารณะสุขชุมชนเกาะกก เพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและได้ส่งประกวดระดับประเทศ และได้รับรางวัลที่ผ่านมา และร่วมรับประทานอาหารที่ชุมชนเกาะกกกับเมนูเด็ดแก้งส้มผักกระชับ แกงไก่กระวาน ปลาทอด และน้ำพริกผัก ที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้ให้ครับขอขอบคุณ ทุกความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย/กลุ่มอาชีพ ต่างๆที่มาร่วมต้อนรับ