ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

ยินดีต้อนรับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะศึกษาดูงาน อ.คลองขลุง จ. กำแพงเพชร จำนวน 120 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ.ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด ต. เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

เนื่องด้วยอำเภอคลองขลุงได้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทฤษฏีใหม่ ได้รับฟังการบรรยายจากหน่วยงานและปราชญ์ชุมชนแลกเปลี่ยนแนวความคิด และแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกาะกก


# ขอบคุณ # ภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และทีมงานทุกๆท่าน ที่ร่วมต้อนรับด้วยกันครับ