ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากฝ่ายบัญชี ธกส.สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 19 สค 61 สำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกกและทีมงาน บรรยายและให้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากฝ่ายบัญชี ธกส.สำนักงานใหญ่ จำนวน 60 ท่าน เยี่ยมชมการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบของจังหวัดระยอง และชุมชนเชิงนิเวศแห่งแรกในประเทศไทย(ECO Community)