อบรมและศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อบรมและศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก