คณะกรรมการบริษัท PTTGC เยี่ยมชมชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบของจังหวัดระยอง

29 กันยายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริษัท PTTGC นำโดย ดร.ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการฯ คุณสุพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์ CEO คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ติดตามจำนวน 70 ท่าน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานในเครือ PTTGC และชุมชนรอบรั้วโรงงาน โดยมีคุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกกให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และคุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกกบรรยายสรุป ที่มาที่ไปและการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน รวมถึงนำเสนอมิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจและมีข้อซักถามจากคณะเยี่ยมชมรวมทั้งร่วมถ่ายภาพในแปลงนาผืนสุดท้ายของมาบตาพุดไว้เป็นที่ระลึก ทั้งนี้ชุมชนได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพชุมชนเกาะกก รวมถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วยหลายกลุ่มด้วยกัน