ศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก จาก อบต.ด่าน จังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันที่ 25-05-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จังหวัดศรีสะเกษ กับโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน 50 ท่าน


ได้เข้าศึกษาดูงานที่ชุมชนเกาะกก เกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนและประวัติความเป็นมาของชุมชนและที่มาของคำว่าทำนาไร่ละ 2 ล้านบาท ให้กับชาว อบต.ด่าน ได้ศึกษาเรียนรู้ ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก จ.ระยอง