ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้น ป 5 จากโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้น ป 5 จากโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดจำนวน 130 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ ณ.ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเกาะกก จ.ระยอง