ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากพลังงานจังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานที่เชื่อมโยง

เมื่อวันที่ 22 มค 62 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากพลังงานจังหวัดจันทบุรี จำนวน 90 ท่าน ศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานที่เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยมีเทศบาลเมืองมาบตาพุด สมาคมเพื่อนชุมชนชน และเครือข่ายพลังงานและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง