เทศบาลตำบลหัวทะเลศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบและหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านปรับพฤติกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะจากนครราชสีมา จำนวน 170 ท่านได้เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต้นแบบของประเทศไทย นำทีมโดยเทศบาลตำบลหัวทะเล

นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ นายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านสุขภาพดีวิถีไทย เชื่อมโยงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง

วิทยากร คุณสำราญ, ประธานชุมชนเกาะกก, หน่วยงานสาธารณสุข, อสม