สานวิสัยทัศน์ LOCAL TO GLOBAL

สานวิสัยทัศน์ LOCAL TO GLOBAL นำคณะผู้บริหาร- คณาจารย์ม.ฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน “สวน-ป่า-นา-เล”

วันนี้(28 มิถุนายน 2561)สมาคมเพื่อนชุมชน โดยการประสานงานจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ( College of Social Work and Community Development,University of the Philippines) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาชุมชนพื้นที่ซึ่งมีความโดดเด่น และใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ ชุมชนเกาะกก ที่สมาคมเพื่อนชุมชนได้คัดเลือกพัฒนาเป็นชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ สมาคมเพื่อนชุมชนได้นำคณะทั้งหมด สัมผัสแนวคิดการพัฒนาชายหาดแสงจันทร์ ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงาม และสะอาด เพราะถูกพัฒนาบนฐาน 4 ปลอด ได้แก่ ปลอดขยะ ปลอดบุหรี่ ปลอดโฟม และปลอดหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นหาดในฝันของหลายๆคน

ส่วนจุดสุดท้าย ได้เยี่ยมชมป่ากลางใจเมืองผืนใหญ่ ได้แก่ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ(ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า)มีนายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ และผู้บริหารเทศบาลฯให้การต้อนรับ และเล่าถึงแนวคิดการพัฒนา เพื่อให้คนกับป่าอยู่กันได้แบบยั่งยืน และชมวิสาหกิจชุมชน ผลิตน้ำชะมวง ที่สมาคมเพื่อนชุมชนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาตามโครงการเพื่อนชุมชนธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 3

เรียกว่า เป็นการดูงานตามแผนภูมิพัฒนาชุมชน สมาคมเพื่อนชุมชน ได้แก่ “สวน-ป่า-นา- เล”

ดังนั้น การนำคณะชาวต่างชาติศึกษาดูงานพัฒนาในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาชุมชน ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา เพื่อขยายสู่สากลต่อไป (LOCAL TO GLOBAL)ตามวิสัยทัศน์นายกสมาคมเพื่อนชุมชนคนปัจจุบัน คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

ข้อมูลจาก ศูนย์รวมข่าวดีระยอง