หอมเฮิร์บ – HormHerb

หอมเฮิร์บ – HormHerb คืออะไร

หมอนประคบสมุนไพร ที่ถูกพัฒนามาจากลูกประคบสมุนไพร(แบบสด) ซึ่งแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการใช้งานงาน และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของวิสาหกิจชุมชน นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ว่า “หอมเฮิร์บ” นั่นเอง

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หอมเฮิร์บ ได้เลือกข้าวที่มีคณสมบัติเหมาะสมเพื่อเก็บกักและกระจายความร้อนไปให้ทั่วผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ไหล่ของคุณได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และผ่อนคลายไปพร้อมกับกลิ่นสมุนไพรที่ได้คัดสรรมาเช่นกัน

เปิดตำรับ …สรรพคุณ

ฟินง่าย ๆ สไตล์ หอมเฮิร์บ

ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/hormherb


สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะกก สามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

คุณสำราญ ทิพย์บรรพต โทร: 081-615-8766